Aandacht voor de vluchtelingen op Lesbos

Eerste Advent, 29 november, begint een nationale collecte voor vluchtelingenkinderen georganiseerd door Kerk in Actie. Er is daarbij een oproep gedaan om ook op andere manieren aandacht te geven aan het lot van deze kinderen.

In de Grote Kerk doen we daaraan mee door elke zondag voorbede te doen voor de vluchtelingen, zoals op Lesbos, met woorden die ook landelijk zullen klinken.

Andere kerken houden mogelijk aansluitend aan hun kerkdienst of samenkomst een korte wake, waarin 500 seconden stil wordt gestaan bij hun lot. De 500 seconden verwijzen naar de breed gedragen oproep vanuit onze samenleving om 500 kinderen op te vangen.

Comments are closed.