Een weekend in een klooster

Zoals ieder jaar is er ook in 2018 gelegenheid om gezamenlijk met mensen vanuit Emmen een weekend door te brengen in de Onze-Lieve-Vrouwe-Abdij, een Benedictinesserklooster in Oosterhout bij Breda. We zijn er welkom van 18 – 20 mei. Dit is het Pinksterweekend; een feestelijke tijd in de Benedictijnse traditie. De stilte en rust in het klooster bieden gelegenheid tot bezinning. De vaste dagindeling rondom de verschillende gebedsgetijden en eucharistie geeft structuur aan de dag, die rustgevend is.. De diensten zijn momenten van verstilling en doen je telkens even stilstaan bij geloof en gebed. Er is gelegenheid om met de gastenzuster van de abdij in gesprek te gaan. Voorafgaand aan het weekend komen de deelnemers een avond bij elkaar om iets te horen over de abdij en het leven daar. Tegelijkertijd kunnen we elkaar dan een beetje leren kennen, zodat we met ‘bekenden’ het weekend ingaan. Als er behoefte aan is, komen we ook na afloop een avond bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen. Er kunnen acht  personen mee; de kosten voor het weekend zijn € 80,=, exclusief reiskosten. Wilt u vast een indruk krijgen van het klooster, kijkt u dan op de website www.olvabdijoosterhout.nl.

Tot 1 januari 2018 kunt u zich opgeven bij Joke Brederveld, tel. 222159, of via e-mail joke.brederveld@gmail.com.

Comments are closed