Eet mee met en voor vluchtelingen, Tafels van Hoop

Op vrijdag 23 maart a.s. organiseren de diaconieën van De Kapel en de Grote Kerk gezamenlijk een maaltijd met en voor vluchtelingen waaraan ook u kunt aanschuiven.
Doel is omzien naar vluchtelingen en ze een  gevoel van welkom zijn te geven.
Deze maaltijd wordt gehouden in het Jeugdgebouw van De Kapel, Kapelstraat 63 met inloop vanaf 17.00 uur.
Wij willen zoveel mogelijk proberen om de deelnemers zelf een bereide maaltijd mee te laten nemen (voor 4 á 5 personen) en dat geldt ook voor hen van andere culturen.
Opgave voor deze maaltijd graag vóór 15 maart bij Jos van Zon via email diaconie@grotekerkemmen.nl of telefoon: 0591-769086.

Comments are closed