Er komt een groep statushouders naar Emmen en die zijn uw en onze hulp en support nodig

U herinnert zich waarschijnlijk nog de opvang op het station in 2016, toen vluchtelingen onthand en verloren aankwamen in Emmen. Met een plastic tasje en vermoeide voeten. Inmiddels hebben veel vluchtelingen de screening doorstaan in het AZC en krijgen dan de werkelijke status van vluchteling. Voor de duidelijkheid: dat zijn statushouders.
Statushouders mogen in Nederland verblijven in afwachting van een verblijfsvergunning. Een statushouder moet het AZC verlaten en opgevangen worden door de gemeente. In Eelde verblijft sinds afgelopen zomer een groep statushouders. Van deze groep komen ongeveer 50 statushouders in Emmen te wonen.

Het College van diakenen van de PG-Emmen heeft het initiatief genomen om deze groep te ondersteunen bij hun overplaatsing naar de gemeente Emmen. De uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking met de wijkdiaconieën.

Er is een kleine werkgroep ontstaan uit een aantal vrijwilligers die vorig jaar actief meegeholpen hebben met de begeleiding op het station. Er wordt druk overlegd over wat we kunnen betekenen voor de groep statushouders die in Emmen onderdak krijgen. Hoofdzakelijk zijn dat nu jonge mensen uit Eritrea. Vaak van de Koptische kerk. Ze zijn al op ‘sight-seeing’ in Emmen geweest en ze vinden Emmen mooi.

Wanneer het straks zo ver is dat ze werkelijk hier komen, hebben we graag een grotere groep vrijwilligers die met handen en voeten bereid zijn om af en toe te helpen met eenvoudige dingen, als: waar woont de dokter, hoe maak ik een afspraak, waar is een taalcursus, waar kan ik het beste spulletjes voor mijn onderkomen kopen? Verder zal er aandacht zijn voor de zelfredzaamheid van de nieuwe inwoners.

Zodra duidelijk is waar de statushouders binnen de gemeente Emmen een woning krijgen toegewezen proberen wij hieraan vrijwilligers te koppelen die ook redelijk in die buurt wonen.

U leest het: genoeg te doen maar vele handen maken nog altijd licht werk. We doen een beroep op u: meldt u aan als vrijwilliger. Dat kan heel eenvoudig. Een mailtje naar uw eigen wijkdiaconie of opgave bij één van de diakenen.

U krijgt beslist een dankbaar antwoord terug.

College van diakenen mede namens uw wijkdiaconie.

Comments are closed