Excursie naar het grootste museum van Nederland

BEZOEK AAN VIER KERKEN IN GRONINGEN

 De Commissie Geloof Cultuur en Samenleving van de Grote Kerk organiseert op dinsdag 24 april a.s. een busexcursie naar de vier kerken in de provincie Groningen die deel uitmaken van het Grootste Museum van Nederland. Deze kerken bevinden zich in de dorpen Krewerd, Middelstum, Pieterburen en Midwolde (Wk.). Ze zijn alle vier in de middeleeuwen gebouwd en weerspiegelen een lange geschiedenis: begonnen als rooms-katholieke kerk deden ze na de Reformatie dienst als hervormde dorpskerk. Alle vier worden ze nu beheerd door de Stichting Oude Groninger Kerken.

Een excursie die zeer de moeite waard is! Alvast een paar bijzonderheden:

In de kerk van Krewerd bevindt het zich het een na oudste bespeelbare orgel van Nederland. Het is gebouwd in 1531 en nog steeds in gebruik en mag ook tijdens de excursie worden bespeeld. Deze kerk ademt de sfeer van de Middeleeuwen… De kerk van Middelstum is in de 15e eeuw gebouwd door een plaatselijke edelman. Op deze manier wilde hij God danken na een behouden terugkeer van een kruistocht naar Jeruzalem. De kerk valt o.a. op door zijn prachtige plafondschilderingen. De kerk in Pieterburen is gewijd aan Petrus en maakt deel uit van een groter geheel, waarvan Domies Toen (Tuin van de Dominee) deel uitmaakt. De kerk staat bekend om het prachtige houtsnijwerk. We sluiten de excursie af in de Adelskerk van Midwolde, hofkerk van de bewoners van de borg Nienoord. In deze kerk bevindt zich een fraai marmeren praalgraf van de beeldhouwer Rombout Verhulst.

De gids tijdens deze excursie is dhr. Reint Wobbes van de SOGK. Hij is zeer ter zake kundig, zowel op het gebied van de kerken alsook wat betreft de provincie Groningen.

Praktische gegevens:

Datum: dinsdag 24 april 2018

Vertrek vanaf parkeerterrein Hampshire Hotel: 09.00 u.

Terugkomst daar: rond 17.15 u.

Kosten per persoon: € 35,- (inclusief lunch in Pieterburen)

Opgave via de mail bij Jans van Niejenhuis: vannieje@hotmail.com

U kunt zich opgeven tot vrijdag 13 april.

U wordt verzocht uw deelnamebedrag over te maken op rekeningnummer NL 33 RABO 0152 5762 90
t.n.v. PGE Inz. commissie Geloof, Cultuur en Samenleving  onder vermelding van ‘excursie 24/4 Grote Kerk.

Comments are closed