Feestelijke Choral Evensong: Vocaal Ensemble Magnificat bestaat 30 jaar!

Op zondag 2 oktober zingt Vocaal Ensemble Magnificat een feestelijke Choral Evensong in de Grote Kerk van Emmen. Vanwege het 30-jarig bestaan van het koor klinkt er veel feestelijke muziek.
Al meteen bij het intredelied van Malcolm Archer wordt de hele schepping opgeroepen om te zingen. De tekst van

Fransiscus van Assisi wordt beeldend getoonzet en klinkt ook door in Psalm 8. Na een feestelijke inleiding van het orgel, klinkt het koor als een fanfare in “Thou, O God, art praised in Sion.” Een lyrische melodie volgt waar de sopranen en alten zingen over vrede, om uiteindelijk als gehele koor weer in fanfarestijl te eindigen.

Tijdens deze feestelijke vesper gaat een nieuwe compositie van dirigent Daniel Rouwkema in première. Speciaal voor het koor schreef hij een nieuw Magnificat, de lofzang van Maria dat een vaste plek in de liturgie heeft.

De liturg van deze vesper is ds. J. Fischer en het orgel wordt bespeeld door Mattijs de Vreugd. De toegang is vrij, maar na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De vesper begint om 17.00 uur. Na afloop is er voor alle aanwezigen een receptie om het lustrum van het koor te vieren.

Comments are closed.