Gesprekken over boek ‘Uit de Tijd’

 

In zijn boek Uit de tijd schrijft Ad van Nieuwpoort openhartig over zijn passie voor het predikantschap. Voor hem is een predikant niet de stoffige moraalridder met het opgeheven vingertje of een specialist in metafysische waarheden, maar eerder iemand die een poging waagt nieuwe tijden te verbinden met oude bronnen. Van Nieuwpoort noemt zichzelf het liefst ‘verhalenverteller’, een exegeet van zowel oude woorden als nieuwe tijden. In Uit de tijd laat hij zien hoe bijbelverhalen, mits gelezen als literatuur, een rol van betekenis kunnen spelen in het leven van mensen van nu, of die zichzelf nu ‘gelovig’ noemen of niet. Overbezette dertigers staan een moment stil bij waar zij hun agenda door laten bepalen. Ouders van jonge kinderen reflecteren op wat zij hun kinderen willen meegeven. En ouden van dagen ontdoen zich van benauwende dogmatische ballast uit het verleden. Oude woorden komen tot leven aan een sterfbed, bij een huwelijk of in gesprek met consultants. Bovendien bieden ze, zo laat Van Nieuwpoort zien, adequaat tegengif in een tijd die gedomineerd wordt door de waan van de dag.
Dr. Ad van Nieuwpoort (1966) is de predikant van Bloemendaal en Overveen. Daarvoor werkte hij aan de Amsterdamse Zuidas en in Amstelveen.

Het boek wordt op twee avonden besproken:

dinsdag 24 oktober: deel 2 door ds Jan de Korte en ds Menso Rappoldt

maandag 6 november deel 3 door ds Jan Fischer en ds Gerben Kajim.

Aanvang 19.30 uur in de Grote Kerk (via de achteringang). Het boek past bij de film ‘Hier ben ik’, maar het is niet nodig de film ‘Hier ben ik’ te hebben gezien.

Informatie en opgave: ds Menso Rappoldt, tel 0591-226144 of predikant@grotekerk.nl

Comments are closed