Het adoptiefonds van de Grote Kerk

Het adoptiefonds Grote Kerk heeft 4 kinderen (2 jongens en 2 meisjes) geadopteerd uit Afrika en Azië. Angela is 14 jaar en woont in Ghana. Lucky is inmiddels 21 jaar en komt uit Uganda. Dang van 20 jaar woont in Vietnam en Yongdong is ook 20 jaar en komt uit China. Deze kinderen hebben geen ouders meer of hun ouders kunnen niet voor hen zorgen.
De kinderen wonen in hun eigen land in een SOS-Kinderdorp met hun SOS-moeder en verschillende broertjes en zusjes, die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als onze kinderen. Zo groeien de kinderen toch veilig op binnen een gezin.
Als deze kinderen klaar zijn met school, verlaten ze het SOS-Kinderdorp om te gaan werken.
Elk jaar krijgen Angela, Lucky, Dang en Yongdong een bepaald bedrag om te eten, naar school te gaan, etc. Voor hun verjaardag krijgen ze ook altijd een kaartje en een cadeautje in de vorm van een klein geldbedrag. Dit bedrag wordt op een aparte rekening gezet. Ze kunnen hierover beschikken als ze het SOS-dorp verlaten en echt op eigen benen gaan staan.
Tenslotte sturen we rond kerst ook altijd even een kaartje. Door het geld dat wij via het adoptiefonds aan Angela geven, kan zij naar de middelbare school. Ze is altijd heel serieus met haar huiswerk bezig. Haar SOS-moeder hoeft eigenlijk nooit te vragen of ze huiswerk wil maken. Dat doet ze uit zichzelf. Ze houdt ook erg van lezen in haar vrije tijd. En ze is heel creatief.
Angela woont sinds 2015 in het SOS-Kinderdorp in Ghana, samen met haar twee jongere broertjes en zusjes. Haar familie kon niet meer voor haar en hun andere kinderen zorgen. Gelukkig woont ze nu in het SOS-Kinderdorp waar ze een veilig thuis heeft gevonden en elke dag naar school kan gaan.
Vanuit de kerstcollecte en giften van mensen kunnen we deze 4 kinderen onderhouden. Zo kunnen ze alle vier veilig opgroeien binnen een gezin.
Wilt u onze kinderen helpen? Dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL 23 RABO 0128 3520 78 t.n.v. Adoptiefonds Grote Kerk. Alle giften zijn welkom. Dank u wel.
Sandra de Jonge, beheerder Adoptiefonds

 

Comments are closed.