Lezing ‘De filosofie van het dataïsme’ door Hans Busstra

De werkelijkheid vangen in data: wetenschap of moderne mythe?  Lezing i.s.m. Growing Emmen

Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je moet er in mee. Tegelijk boezemen ze ook angst in. Aan welke machten geven we ons eigenlijk over? Hebben we er vat op met alle snelle ontwikkelingen? De lezing van Hans Busstra zal ons misschien niet direct geruststellen, maar stelt wel belangrijke vragen. Hij neemt ons a.h.v. technologische ontwikkelingen mee naar de onderliggende filosofische aannames. Is de hele werkelijkheid wel in data te vangen? Busstra bekritiseert het idee dat de werkelijkheid te reduceren is tot 1-en en 0-en. De mensheid lijkt zich veelmeer in een overgangsfase te bevinden van een materialistisch wereldbeeld, naar een wereldbeeld waarin materie niet op zichzelf ‘bestaat’, maar zich enkel in relatie tot de menselijke geest aan ons voordoet. Vooraanstaande quantumfysici schreven veelvuldig over de verbanden tussen de quantumtheorie, oosters denken en westers mysticisme. Zo lijkt de moderne wetenschap religieus denken -zeker in metaforische en vrijzinnige zin- eerder te ondersteunen dan te bekritiseren.

Documentairemaker Hans Busstra verdiepte zich in de digitale wereld. Als essayist en documentairemaker (o.a. VPRO Tegenlicht) onderzoekt hij de relatie tussen technologie, wetenschap en religie.

 

Dinsdag 14 maart 2023, 19.30 u. Entree: € 7,50 ( bij voorkeur met PIN)

Comments are closed.