Lezing prof. Frits de Lange in de Grote Kerk

Op 20 februari 2018 zal prof. Frits de Lange een lezing houden naar aanleiding van zijn boek ‘Heilige onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie’. (Uitg. Ten Have 2017, € 17,90). Prof. De Lange is o.a. hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen (voor meer informatie zie www.fritsdelange.nl ).

Oude geloofszekerheden verdampen; veel mensen kunnen weinig meer met de traditionele geloofsleer. Maar de behoefte aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Met Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie (Uitgeverij Ten Have) schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen.

De Lange zoekt naar nieuwe wegen, en gaat daarvoor te rade bij de moderne pelgrim, die tegenwoordig massaal naar Santiago de Compostella trekt. Voor de pelgrim 2.0 telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf. Ze voelen zich door iets of iemand (is dat ‘God’?) geroepen om op pad te gaan. Veel theologie zit in het hoofd – zeker bij protestanten. Het gaat over de leer. Maar dit is volgens Frits de Lange de kern van geloven: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten. “Voor mij is de kern van geloof dat je de moed hebt om elke morgen opnieuw uit bed te stappen, te verlangen naar beter, voller, rechtvaardiger leven, en de hoop niet opgeeft dat het er ooit van komt.” In het spoor van de moderne pelgrim probeert De Lange tot het hart van de joods-christelijke traditie door te dringen.

 Een samenvatting van het boek is beschikbaar.

20 februari 2018, aanvang 19.30 uur, in de Grote Kerk op het Marktplein te Emmen

Comments are closed