Oecumene lezing

Op 24 september houdt mevr. Christien Crouwel, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken, de Oecumenelezing in de Grote Kerk. Onderwerp is: Kerk en individu anno 2019. In hoeverre staan kerk en individu anno 2019 op gespannen voet met elkaar? Persoonlijke individuele vrijheid, een liberale maatschappelijke houding en een nadrukkelijke wens van zelfbeschikking op allerlei gebied voeren de boventoon in de huidige samenleving. De betrokkenheid en lidmaatschappen van verenigingen en kerken lopen terug. Hoe belangrijk is het individu in de christelijke traditie en kerken? Of is juist daar nadrukkelijk meer aandacht voor de idee van de gemeenschap waarvan het individu deel uitmaakt of zelfs daaraan ondergeschikt is? In de christelijke mystiek wordt immers zelfs gesproken over het opgeven van het ‘zelf’. Wat heeft de christelijke traditie en hebben kerken bij te dragen of juist af te doen aan het streven naar persoonlijke vrijheid?

Aanvang van de lezing is 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel is bij de uitgang een vrijwillige bijdrage in de kosten welkom. De oecumene lezing wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Emmen in samenwerking met het Inspiratieplein Grote Kerk.

Comments are closed.