‘VRIJHEID EN VERHALEN’, expositie van leerlingen van het Hondsrug College

‘VRIJHEID EN VERHALEN’ was het thema waaraan de Kunstklas leerlingen van het Hondsrug College dit jaar werkten met het oog op de expositie in de Grote Kerk.

Inspiratie konden ze halen uit woorden als: overwinning, verlangen, tijdelijkheid, persoonlijk, moed,
intiem, vasthouden, fragmenten, herinneren, loslaten, breekbaar, bevrijding, toekomst, afkomst, of kindertijd.

Welke beelden zouden er in u opkomen bij deze woorden?
Beelden kunnen ontstaan uit stilte en rust.
‘Denken’ over wat jij vindt, wat je beweegt; boos maakt of ontroert, een kwast of schaar in de hand nemen, en dan moet je doen! Geen eenvoudige opgave soms. Want hoe kun je de innerlijke beelden omzetten, vertalen    naar een beeld dat klopt -voor jou. Dat je tevreden stemt en misschien ook aansluiting vindt bij toeschouwers? Is dat van belang? Misschien wel. Je wilt iets vertellen tenslotte.  Eerst en vooral hebben deze opdrachten zin omdat het helpt om te weten wie je bent en waar je staat.

Een noodzakelijke voorwaarde is dat, voor goed leven in deze tijd volgens Joep Dohmen, oud-professor aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, die z’n leven lang les gaf, boeken schreef, en studenten begeleidde in het (leren)  nadenken over ‘mens zijn’ vanuit zijn vakgebied Wijsgerige Praktijkgerichte Ethiek.

Na zijn emeritaat schreef hij een boek met de titel ‘Iemand zijn’, dat nov. 2022 verscheen:
Een van de grootste risico’s van onze tijd, zegt hij, is dat we onszelf bedriegen over wie we zijn. We zijn niet meer gewend om na te denken over onszelf en dat maakt ons kwetsbaar voor onwenselijke beïnvloeding van buitenaf. We staan onder druk van een krachtenveld van technologie, maatschappij en media, die de plek van de oude kaders van traditie, moraal en religie in de samenleving hebben ingenomen. “Die krachten zijn niet gericht op een zinvol mens-zijn, maar op productie en consumptie.

Aandacht dus, voor zinvol mens-zijn. Docenten op het Hondsrug College weten hoe ze de beelden daarover aan hun studenten kunnen ontlokken, zo blijkt elk jaar weer uit een prachtige expositie!

Hoe verhalen over vrijheid er uit zien van jongeren in 2023, is te zien van 15 maart tot en met 18 april 2023 op woensdag-, donderdag- of zaterdagmiddag van 13.00 to 16.30 uur in de Grote Kerk!

Comments are closed.