‘Wat bezielt de fundamentalist?’ Lezing door Rick Peels.

Wat ervoor zorgt dat mensen radicaliseren in hun denken en handelen? Waarom maken ze de wending naar fundamentalisme?

Rick Peels, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, doet onderzoek naar de fundamentalist. Terrorisme en geweld zijn extreme uitingen, maar bijvoorbeeld ook ongelijke behandeling van mensen met een andere religie of het verwerpen van homoseksuele relaties. Een brandend thema van onze tijd!

 Dinsdag 8 februari 2022, 19.30 u. Entree: € 7,50.

Comments are closed.