ZIJN – solotentoonstelling van fotograaf Simone Henken

In de Grote Kerk in Emmen deze periode, 30 november 2019 t/m 18 januari 2020,  een solotentoonstelling van fotograaf Simone Henken. Verschillende fotoseries met een gemeenschappelijk thema; het verlangen om te zijn wie je wil zijn. En het recht (?) om richting te geven aan het eigen leven.   Simone beschrijft het werk zo:

Alles is te fixen

Tegenwoordig lijkt de maakbaarheid van het leven vanzelfsprekend. Als je maar je best doet zul je succesvol zijn. En dat succes kan op vele manieren gedefinieerd worden; financieel gewin, erkenning en roem, maatschappelijke status, een goddelijk lichaam al dan niet verkregen met sporten, steroïden of operaties, gelukkig zijn in de liefde, gezinsleven. Je leven is te regisseren alsof het een speelfilm zou zijn waar jij de regisseur van bent.

Het nest, de Bijlmer

Het leven maakbaar? -slechts ten dele waar. Het leven voltrekt zich volgens allerlei waarschijnlijkheden en onverwachte koersveranderingen. Vaak stroken die niet met de verwachtingen, wensen en talenten.

De serie over de jongeren in de Bijlmer heeft de titel ‘Jong en veelbelovend’. Jongeren in de Amsterdamse wijk zijn geworteld is de Surinaams/ Afrikaanse cultuur. Vanuit hun culturele achtergrond maken ze keuzes voor hun opleidingen en banen. En ze ambiëren geen universitaire opleidingen of de leidinggevende banen. Scholen in Amsterdam Z.O. spiegelen dat meestal niet voor als een realistisch doel. Zo verbinden de jongeren zich bv. met de Amerikaanse rapwereld; willen ze Dj worden, of influencer zijn op YouTube, een eigen zaak hebben (kapsalon, automonteur).. De potentie is er. Ze zijn slim, willen graag succes. Vraag is; hoe draagt de omgeving daar aan bij?

Nieuwe meesters

Als fotograaf/ kunstenaar heb ik een tijdlang gewerkt bij het OSB (Open Scholengemeenschap Bijlmer), een middelbare school in Amsterdam Zuidoost. In het kader van kunstonderwijs gaf ik fotografie les aan deze jongeren. Om hun selfies in een kunsthistorisch perspectief te plaatsen, hebben we de portretten uit 1600 bekeken en de voorwerpen die rijkdom en succes vertegenwoordigen vergeleken; de rijk bewerkte, kanten kragen van regenten en notabelen destijds, tegenover de sneakers en blingbling van de iconen van tegenwoordig. Wat opviel was dat in de 17e eeuw geen enkele kleurling het recht had om een kanten kraag te dragen. In onze tijd heeft Barack Obama bewezen dat een niet blanke man door kan dringen tot invloedrijke organisaties en zelfs het hoogste ambt in Amerika kan bekleden.

Thuis in Holland

Dat wat van buiten komt en vreemd is, het duurt even voor we ons dat ‘eigen’ maken. Maar meer dan ooit zijn we onderhevig aan invloeden van buitenaf. Via internet wordt een tsunami aan oneindige invloeden over ons uit gestort. In de serie Thuis on Holland is een stilleven opgenomen van roti, een Surinaams gerecht van aardappel, kip, kouseband (sperzieboon) en een pannenkoekje. Het zijn tevens Hollandse ingrediënten. Enkel de bereidingswijze is anders en i.p.v. onze oer Hollandse mayo en ketchup voegt de Surinaamse keuken pepers en kerrie toe. Roti is net zo Hollands geworden als erwtensoep en hutspot.

Right to decide

Deze serie over Kroatische vrouwen die zwanger werden in situaties die zowel voor hen als voor het ongeboren kind volstrekt onwenselijk waren, is mij zeer aan het hart gegaan. Abortus is legaal, zowel in Kroatië als in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat het open en bespreekbaar is. Er rust een enorm taboe op. Ik ken geen één vrouw die huppelend naar een abortuskliniek is gegaan en vrolijk haar leven weer oppakte. Schuldgevoelens, rouwverwerking en gevaar op sociale isolatie zijn reëel. Het openlijk ter discussie zetten van vrouwen die zelf over hun eigen lichaam willen beschikken is niet vanzelfsprekend

Go, een diep verlangen vervuld

Moeder worden. Dat diepe oer verlangen vervulde Go. Maar die wens werd niet zomaar vervuld en het was ook zeker niet vanzelfsprekend dat het zou gebeuren. Go was al wat ouder, dat wil zeggen als het op kinderen krijgen aankomt. Het recht op het hebben van kinderen en het recht om zelf te beslissen hoe je je leven vorm geeft, ondervond nogal wat weerstand.    Niet iedereen was overtuigd dat het ‘nemen’ van een kind op haar leeftijd – Go was ondertussen 40 jaar- een wijs besluit was.

De medische molen om via ivf zwanger te worden was voor Go gesloten. Het was onhaalbaar dat haar diepe kinderwens gestalte zou krijgen volgens die weg.

En toen op een dag ……………  Ik weet het nog goed. Ik sta bij bakker Bart in Apeldoorn.                                           Go belt: “Ik ben zwanger……………van een tweeling”.

 

U bent WELKOM om de expositie te komen bekijken van 30 november 2019 t/m 18 januari 2020.

De kerk is open op woensdag, donderdag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Comments are closed.