Adoptiefonds

Adoptiefonds Grote Kerk

Het adoptiefonds Grote Kerk heeft, via SOS-Kinderdorpen, 5 kindertjes geadopteerd uit verschillende landen in de wereld. Het gaat om Lucky uit Uganda, Nishan uit Nepal, Dang uit Vietnam, Yongdong uit China en Johanna uit Namibië. Deze kinderen hebben geen ouders meer of hun ouders kunnen niet voor hen zorgen. In het SOS-Kinderdorp hebben deze kinderen een SOS-moeder gekregen en verschillende broertjes en zusjes, die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt als onze kinderen. Zo groeien de kinderen toch veilig op binnen een gezin. Als deze kinderen klaar zijn met school, verlaten ze het SOS-Kinderdorp om te gaan werken.

Elk jaar krijgen onze kinderen een bepaald bedrag om te eten, naar school te gaan, etc. Voor hun verjaardag krijgen ze ook altijd een cadeautje in de vorm van een klein geldbedrag. Dit bedrag wordt op een aparte rekening gezet. De kinderen kunnen hierover beschikken als ze het SOS-dorp verlaten en echt op eigen benen kunnen staan.

Wilt u onze kinderen helpen? Dan kunt u een gift overmaken op IBAN/rekeningnummer NL23 RABO 0128 3520 78 ten name van Adoptiefonds Grote Kerk. Alle giften zijn welkom. Dank u wel.

Comments are closed.