Wijkkas

Wijkkas

Met een zekere regelmaat wordt u opgeroepen om een bedrag in de collectezak te doen voor de wijkkas. Maar waar geeft u dan eigenlijk voor? Wat wordt er uit de wijkkas betaald? Heel wat!

Werkmateriaal voor de kindernevendienst, doopkaarsen, de grote paaskaars in de kerk, kosten voor vergaderingen van de diverse groepen binnen onze gemeente, de kosten van een dankjewel-avond voor de vrijwilligers, kosten voor gemeenteavonden, kosten van de cantorij, trouwbijbels, foto’s bij bijzondere gebeurtenissen, kosten voor activiteiten van de de diverse commissies, de extra kosten voor de 11 uurs-diensten.

En dat is maar een greep uit de lijst van uitgaven. De wijkkas krijgt ieder jaar een bedrag uit de centrale kas van de kerkrentmeesters. Maar daar redden we het niet mee. Vandaar de vraag om af en toe eens aan de wijkkas te denken. Dan kunnen al die activiteiten in onze gemeente gewoon doorgaan.

De wijkkas wordt beheerd door mevr. Zwaantje Huising, e-mail wijkkas@grotekerkemmen.nl.
Bankrekening wijkkas: NL83 RABO 0373 71 91 91  t.n.v. wijkkas Grote Kerk

Comments are closed.