Voor wie?

Vorming en toerusting

Tot de basistaken van de kerkelijke gemeente behoren van oudsher: vieren, leren en dienen.
Vorming en toerusting verzorgt een deel van het veld “leren”.
Ze richt zich op:
– betrokken en minder betrokken gemeenteleden
– mensen van binnen en mensen van buiten de Grote Kerk.

Bij vorming en toerusting gaat het erom de kennis van en de affiniteit met thema’s op het snijvlak van geloven, cultuur en samenleven te vergroten en het gesprek daarover met elkaar aan te gaan.
Met name middels lezingen en exposities willen we de dialoog tussen kunst, cultuur, kerk, geloof en religie bevorderen.

We willen dit bereiken door:
– het jaarlijks houden van ( minimaal ) drie lezingen in de Grote Kerk
– het verzorgen van minimaal één expositie in de kerk
– het aanbieden van maandelijkse catechese voor kinderen en volwassenen
– het organiseren van gespreksavonden, eenmalig of in een korte serie
– het jaarlijks aanbieden van een kloosterweekend
– middels activiteiten inhaken op landelijke of plaatselijke actualiteit ( bijv. verkiezingen, Full Color festival enz.)

Het INSPIRATIEPLEIN, voorheen de “Commissie Geloof, Cultuur en Samenleving” en nog eerder de Commissie Vorming en Toerusting, voert bovenstaand beleid onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad uit.

Comments are closed.