Amnesty International

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Wij doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.
Om het werk van Amnesty te steunen, worden er door de diaconie van de Grote Kerk Actiebrieven aangeboden. Dit gebeurt elke eerste zondag van de maand tijdens het koffiedrinken na de dienst. Als u mee wilt doen aan deze actie, kunt u de brieven meenemen, ondertekenen en naar de autoriteiten van het betreffende land sturen. Deze brieven zijn afgedrukt in de taal van het betreffende land en een in het Nederlands gestelde vertaling is aanwezig.
In de Zondagsbrief van die zondag wordt deze actie aangekondigd.
Organisatie bij Jos van Zon, tel. 769086.

Comments are closed.