Vrienden van de Grote Kerk

Sinds de heropening van de gerestaureerde en verbouwde kerk en het orgel organiseert de Stichting Grote Kerk Cultureel tal van concerten, tentoonstellingen, zomerorgelconcerten en literaire evenementen. Deze activiteiten kunnen zich vanaf de start verheugen in een hecht en belangstellend publiek, dat keer op keer de weg naar de Grote Kerk weet te vinden.

Voor het realiseren van alle activiteiten is financiële steun van particulieren onontbeerlijk. Eén van de mogelijkheden is dat cultuurliefhebbers zich in zo groot mogelijke getale opgeven als Vriend van de Stichting Grote Kerk Cultureel. Voor een bedrag van € 25,00 per jaar per persoon (€35,00 voor u en uw partner) bent u Vriend. Natuurlijk hebt u daar voordelen van. U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de Stichting organiseert, u ontvangt uitnodigingen voor de tentoonstellingen, u krijgt de programmering toegezonden en korting op de entreeprijs.
Informatie: Stichting Grote Kerk Cultureel, tel. 06 27650121 of tel. 0591 645180.
Email: info@grotekerkcultureel.nl

Comments are closed.