Pastorale bezoekgroepen

In onze gemeente functioneren vier pastorale bezoekgroepen.

* Er is een  Bezoekgroep nieuw-ingekomenen, die ruim aandacht besteedt aan nieuwkomers in onze wijkgemeente, hen verwelkomt en wegwijs probeert te maken.
Coördinator is Mariolein Eggink, tel.: 06 105 825 12 of 0591-640 793

Er zijn drie bezoekgroepen voor oudere gemeenteleden:
* De Ouderenbezoekgroep, die oudere gemeenteleden, die thuis wonen de mogelijkheid biedt om geregeld of af en toe door een (vast) lid van de bezoekgroep bezocht te worden. Het aanbod wordt gedaan aan alle 80-jarigen en ouder, maar ook anderen die dat wensen kunnen ervan gebruik maken.
Coördinator is Jannie Ouwersloot, tel.: 0591-619278.
* De Holdertbezoekgroep, die de bewoners in ‘Holdert’, inclusief de aanleunwoningen bezoekt, behorend bij de Grote Kerk.
Coördinator is Jantiena Jans, tel; 0591- 617183.
* De Bezoekersgroep overige tehuizen.  Deze groep bezoekt de Grote Kerkers in de andere verpleeg- en verzorgingstehuizen in Emmen.
Coördinator is Jannie Oving, tel: 0591- 642418.

Comments are closed.