Archief Inspiratieplein

 

Download uw exemplaar van het programmaboekje door op de afbeelding te klikken.

 

 

 

 

 

 

Foto bij entree voorstelling Bonhoeffer ‘Wie ben ik?’

 

 

Bloemen bij de voorstelling ‘Wie ben ik’.

 

 

 

 

 

 

 

Het Inspiratieplein is verbonden aan de Grote of Pancratiuskerk in Emmen. Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten op het gebied van geloof, zingeving en cultuur. Er wordt gestreefd naar diversiteit in het programma: kleinschalige voorstellingen, lezingen en exposities. Hieronder vindt u enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren.

* Op 14 september 2021 speelden Kees van der Zwaard en Roosmarijn Tuenter hun
voorstelling Wie ben ik?, waarin de eenzaamheid en de twijfels van de Duitse verzetsheld
Dietrich Bonhoeffer tot uiting komen. Hij zit vanaf 1943 opgesloten in een gevangenis in
Berlijn en verlangt wanhopig naar vrijheid en contact met zijn verloofde Maria von
Wedemeyer. Een prachtige voorstelling, die duidelijk maakt hoe nietsontziend het
naziregime kon ingrijpen in het leven van mensen.

* Op 17 maart 2020 hield Willemijn Dicke een lezing n.a.v. haar boek De sjamaan en ik.
Willemijn Dicke is werkzaam als wetenschapster en manager aan verschillende
Universiteiten, kortom een veelzijdig iemand. Deze veelzijdigheid blijkt ook uit haar
belangstelling voor zingeving en geloof. In dit kader ondernam zij een zoektocht
langs allerlei levensovertuigingen, de basis voor haar boek. In de Grote Kerk heeft zij
op boeiende wijze verslag gedaan van deze zoektocht.

* Odette de Theije was op 15 januari 2019 in de Grote Kerk met haar voorstelling
De vrouw die alles had. Mevrouw De Theije, van beroep kinder- en jeugdpsychiater en
acteur, vertelde in haar voorstelling over haar rouw na het overlijden van haar man
Roelof in 2014. Alles herinnert aan hem: aan de hand van voorwerpen staat zij stil
bij haar gestorven geliefde. Rouw kan heftig zijn en de omgeving moet daar begrip
voor hebben, immers: ‘Rouw is de achterkant van liefde.’

* Frits de Lange hield op 20 februari 2018 een lezing naar aanleiding van zijn boek
Heilige onrust. Hij was destijds hoogleraar Ethiek aan Protestantse Theologische
Universiteit, locatie Groningen. In zijn boek schrijft hij over mensen die zoekende
zijn, dus als het ware moderne pelgrims. Santiago de Compostela of het bereiken
van het hiernamaals is niet hun eigenlijke doel, maar wat telt, is de ervaring van
het onderweg zijn. Het gaat om de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage.

* Bas de Gaay Fortman was op 7 februari 2017 in de Grote Kerk voor een lezing over
zijn boek Moreel Erfgoed. De Gaay Fortman, in het verleden bekend politicus namens
de PPR en later Groenlinks, hield een pleidooi voor oprechtheid en moed in politiek en
kerk. Hij heeft aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt, hoe belangrijk integriteit
in allerlei opzichten is. De Gaay Fortman had een vooruitziende blik: met klem
waarschuwde hij voor het populisme in de politiek. Het kan het parlementaire stelsel
ondermijnen, dus: wees moedig en verdedig wat wezenlijk is in Nederland!

* Op 11 oktober 2016 werd ds. Wim de Groot,, ziekenhuispredikant in het
Scheperziekenhuis, geïnterviewd in de Grote Kerk. Aanleiding was het feit, dat hij
twintig jaar aan het ziekenhuis verbonden was. Het gesprek ging o.a. over de rol van het
geloof in gesprekken met patiënten. Daarnaast werd gesproken over actuele ethische
kwesties, bijvoorbeeld in de palliatieve zorg. Ook kwam aan de orde, welk accent ds. De
Groot legt in de kerkdiensten in het ziekenhuis.

Voor een volledig overzicht van de activiteiten van het Inspiratieplein sinds 2015

verwijzen we naar de link

In dit overzicht vindt u ook de geplande activiteiten voor het seizoen 2021-2022.

Comments are closed.