Archief Inspiratieplein

Voorbeelden van activiteiten van het Inspiratieplein

Het Inspiratieplein is verbonden aan de Grote of Pancratiuskerk in Emmen. Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting, zingeving, cultuur en samenleving. Er wordt gestreefd naar diversiteit in het programma: kleinschalige voorstellingen, lezingen, interviews en exposities. Hieronder vindt u enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren.

 

Kwetsbare reacties op een harde werkelijkheid

In de periode half januari tot half maart 2023 was er in de Grote Kerk de bijzondere duo-expositie Fragiele reacties te zien. Ina Fekken toonde prachtig knipwerk, dat opgenomen werd in het interieur van de kerk. Een wolk van papierkunst bevond zich rond de preekstoel en aan de kroonluchters. Een andere blikvanger was het meterslange wandkleed van Irma Frijlink, waarin in textielvorm de oorlog in Oekraïne werd verbeeld. Een schokkend kunstwerk, gemaakt met naald en draad, waarvoor vele bezoekers naar de Grote Kerk zijn gekomen.

 

Wat bezielt een fundamentalist?

In februari 2022 verzorgde Rik Peels, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, een lezing over de vraag ‘Wat is een fundamentalist?’ Dhr. Peels heeft stilgestaan bij allerlei groepen, die met fundamentalisme geassocieerd worden: conservatieve christenen, radicale moslims, aanhangers van radicale klimaatbewegingen. Dhr. Peels heeft uitgelegd wat een fundamentalist eigenlijk is en vooral wat hem bezielt.

 

 

Eenzaamheid en twijfel

In het seizoen 2020-2021 speelden Kees van der Zwaard en Roosmarijn Tuenter hun voorstelling Wie ben ik?, waarin de eenzaamheid en twijfel van de Duitse verzetsheld Dietrich Bonhoeffer tot uiting komen. Hij zit vanaf 1943 opgesloten in een Berlijnse gevangenis en verlangt wanhopig naar vrijheid en contact met zijn verloofde Maria von Wedemeyer.

 

 

Verslag van een zoektocht

In maart 2020 hield Willemijn Dicke een lezing n.a.v. haar boek De sjamaan en ik.

Willemijn Dicke is een veelzijdig wetenschapster, maar ook iemand met een grote belangstelling voor zingeving en geloof. In dit kader ondernam zij een zoektocht langs allerlei levensovertuigingen, de basis voor haar boek.

 

 

Een voorstelling over rouw

Odette de Theije was begin 2019 in de Grote Kerk met haar indrukwekkende voorstelling De vrouw die alles had. Daarin deed zij verslag van haar rouwverwerking na het overlijden van haar man in 2014. Alles herinnert aan hem. Immers rouw kan heftig zijn: ‘Rouw is de achterkant van liefde.’

 

 

 

Het doel van de pelgrim

Prof. Frits de Lange was in februari 2018 in de Grote Kerk voor een lezing naar aanleiding van zijn boek Heilige onrust. In zijn boek schrijft hij over de zoekende mens, dus als het ware de moderne pelgrim. Het bereiken van het hiernamaals is niet het eigenlijke doel, maar wat telt is de ervaring van het zoeken, het onderweg zijn. Dit is in feite ook de zin van een lijfelijke pelgrimage, bijvoorbeeld op het Jacobspad.

 

 

 

 

Een pleidooi voor oprechtheid en moed

Aankondiging webdebat Bas de Gaay Fortman - BarmhartigheidIn zijn lezing naar aanleiding van zijn boek Moreel Erfgoed hield de bekende oud-politicus Bas de Gaay Fortman een pleidooi voor oprechtheid in politiek en kerk. Hij heeft aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt, hoe belangrijk integriteit in allerlei opzichten is. Reeds begin 2017 waarschuwde hij met klem voor het populisme in de politiek. Het kan het parlementaire stelsel ondermijnen!

 

 

 

 

 

* Geloof en zingeving in het ziekenhuis

Ds. Wim de Groot, ziekenhuispredikant in het Scheperziekenhuis, werd geïnterviewd in de Grote Kerk. Aanleiding was het feit, dat hij in het najaar van 2016 twintig jaar aan het ziekenhuis verbonden was. Het gesprek ging o.a. over de rol van geloof en zingeving in het contact met patiënten. Daarnaast is gesproken over actuele kwesties, bijvoorbeeld in de palliatieve zorg.

Comments are closed.