Archief Inspiratieplein

 

Download uw exemplaar van het programmaboekje door op de afbeelding te klikken.

 

 

 

 

 

 

Foto bij entree voorstelling Bonhoeffer ‘Wie ben ik?’

 

 

Bloemen bij de voorstelling ‘Wie ben ik’.

 

 

 

 

 

 

 

Het Inspiratieplein is verbonden aan de Grote of Pancratiuskerk in Emmen. Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting, zingeving, cultuur en samenleving. Er wordt gestreefd naar diversiteit in het programma: kleinschalige voorstellingen, lezingen, interviews en exposities. Hieronder vindt u enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren.

* Eenzaamheid en twijfel
In het seizoen 2020-2021 speelden Kees van der Zwaard en Roosmarijn Tuenter hun voorstelling Wie ben ik?,  waarin de eenzaamheid en twijfel van de Duitse verzetsheld Dietrich Bonhoeffer tot uiting komen. Hij zit vanaf 1943 opgesloten in een Berlijnse gevangenis en verlangt wanhopig naar vrijheid en contact met zijn verloofde Maria von Wedemeyer.

* Verslag van een zoektocht
In maart 2020 hield Willemijn Dicke een lezing n.a.v. haar boek De sjamaan en ik.Willemijn Dicke is een veelzijdig wetenschapster, maar ook iemand met een grote belangstelling voor zingeving en geloof. In dit kader ondernam zij een zoektocht langs allerlei levensovertuigingen, de basis voor haar boek.

 

* Een voorstelling over rouw
Odette de Theije was begin 2019 in de Grote Kerk met haar indrukwekkende voorstelling De vrouw die alles had. Daarin deed zij verslag van haar rouwverwerking na het overlijden van haar man in 2014. Alles herinnert aan hem. Immers rouw kan heftig zijn: ‘Rouw is de achterkant van liefde.’

 

* Het doel van de pelgrim
Prof. Frits de Lange was in februari 2018 in de Grote Kerk voor een lezing naar aanleiding van zijn boek Heilige onrust. In zijn boek schrijft hij over de zoekende mens, dus als het ware de moderne pelgrim. Het bereiken van het hiernamaals is niet het eigenlijke doel, maar wat telt is de ervaring van het zoeken, het onderweg zijn. Dit is in feite ook de zin van een lijfelijke pelgrimage, bijvoorbeeld op het Jacobspad.

 

 

 

 

* Een pleidooi voor oprechtheid en moed
In zijn lezing naar aanleiding van zijn boek Moreel Erfgoed hield de bekende oud-politicus Bas de Gaay Fortman een pleidooi voor oprechtheid in politiek en kerk. Hij heeft aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt, hoe belangrijk integriteit in allerlei opzichten is. Reeds begin 2017 waarschuwde hij met klem voor het populisme in de politiek. Het kan het parlementaire stelsel ondermijnen!

.* Geloof en zingeving in het ziekenhuis
Ds. Wim de Groot, ziekenhuispredikant in het Scheper ziekenhuis, werd geïnterviewd in de Grote Kerk. Aanleiding was het feit, dat hij in het najaar van 2016 twintig jaar aan het ziekenhuis verbonden was. Het gesprek ging o.a. over de rol van geloof en zingeving in het contact met patiënten. Daarnaast is gesproken over actuele kwesties, bijvoorbeeld in de palliatieve zorg.

 

 

Voor een volledig overzicht van de activiteiten van het Inspiratieplein sinds 2015verwijzen we naar de link

In dit overzicht vindt u ook de geplande activiteiten voor het seizoen 2021-2022.

Comments are closed.