Het Inspiratieplein

Inspiratieplein 

Het INSPIRATIEPLEIN in de Grote Kerk: ontmoeting, zingeving, cultuur en samenleving. Het brengt mensen bij elkaar door het organiseren van lezingen, interviews, voorstellingen en exposities. Bij deze activiteiten ben je van harte welkom, ongeacht je achtergrond en overtuiging.

 

Informatie vindt u in de media, de website van de Grote Kerk en de website van de Grote Kerk Cultureel. Of persoonlijk via de nieuwsbief (aanmelden via email of www.grotekerkemmen.nl)

Voorzitter: Jans van Niejenhuis, tel 06-11940255

email: inspiratieplein@grotekerkemmen.nl

 

Het Inspiratieplein maakt een doorstart

Door corona zijn bijna alle activiteiten van het Inspiratieplein voor het seizoen 2020-2021 komen te vervallen. Met ingang van september pakken we de draad weer op binnen de ruimte van de geldende regels.

ACTIVITEITEN  van het INSPIRATIEPLEIN
PROGRAMMA
seizoen 2021 – 2022

 Iedereen is welkom ongeacht je achtergrond en overtuiging.

 

‘Wie ben ik?’
Een voorstelling over Dietrich Bonhoeffer

Op aangrijpende wijze vertolkt Kees van der Zwaard zekerheden en twijfels van de Duitse theoloog en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer gedurende zijn verblijf in de gevangenis. Met violiste Roosmarijn Tuenter als zijn geliefde Maria von Wedemeyer.

 Dinsdag 14 september, 20.00 u., entree: € 7,50

 

 

Kerken na corona – hoe verder?
Lezing door Leo Fijen

Samen met de Raad van Kerken Emmen organiseert het Inspiratieplein de jaarlijkse Oecumenelezing. Leo Fijen, theoloog, hoofd levensbeschouwelijke programma’s KRO-NCRV en uitgever, staat stil bij de vraag, wat gemeenten en parochies na corona te doen staat.

Dinsdag 21 september, 19.30 u.

Entree: gratis (collecte Stichting Leergeld)

 

 

‘Het wonder van betekenis’
Lezing door Paul van Tongeren

Het Inspiratieplein en het Filosofiecafé Emmen nodigen de huidige Filosoof des Vaderlands uit om te spreken over ‘Het wonder van betekenis’. Er ís geen betekenis, er ís geen schoonheid, maar door onze ogen kríjgen de dingen en de werkelijkheid betekenis, en dat is (ver)wonderlijk volgens Paul van Tongeren in Trouw. Hij wil filosoof zijn tussen de mensen en is voorstander van een op de dagelijkse praktijk gerichte filosofie.

Woensdag 20 oktober, 19.30 u. Entree: € 10,00

 

 

 Wat is dan goed?’
Lezing door Stevo Akkerman

Journalist en romanschrijver Stevo Akkerman is bekend door zijn columns in Trouw. Bij hem zijn goed en kwaad geen absoluut gegeven, maar afhankelijk van persoonlijkheid en mogelijkheden van het individu. Akkerman schrijft op een barmhartige wijze die tot nadenken aanzet…

 Dinsdag 16 november, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

 

‘Wat bezielt de fundamentalist?
Lezing door Rik Peels

Wat ervoor zorgt dat mensen radicaliseren in hun denken en handelen? Waarom maken ze de wending naar fundamentalisme?

Rick Peels, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, doet onderzoek naar de fundamentalist. Terrorisme en geweld zijn extreme uitingen, maar bijvoorbeeld ook ongelijke behandeling van mensen met een andere religie of het verwerpen van homoseksuele relaties. Een brandend thema van onze tijd!

 Dinsdag 8 februari 2022, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

‘Het bezielde landschap’
Lezing door Kick Bras

In zijn het boek ‘Het bezielde landschap’ passeren vele landschapsschilderijen de revue. Kick Bras maakt duidelijk dat het nooit zomaar afbeeldingen zijn, maar dat er altijd sprake is van een spirituele lading, zoals het verlangen naar een paradijselijke wereld of een bewustzijn van vergankelijkheid. Een rijk geïllustreerde lezing over gebruik en waarde van het landschap!

 Dinsdag 22 maart 2022, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

 

‘Filosofie van het boerenverstand’
Lezing door Jan Warndorff

In zijn boek ‘Geen idee’ biedt filosoof Warndorff een vernieuwende en bevrijdende levensfilosofie met als motto: zie van zoveel mogelijk dingen zoveel mogelijk te houden! Nadat hij kennis maakte met vele culturen en levensbeschouwingen is leven voor hem een mysterie. In zijn lezing relativeert hij allerlei claims van religie, wetenschap en politiek.

 Dinsdag 19 april 2022, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

 

Exposities Inspiratieplein
Te bezichtigen op woensdag, donderdag, zaterdag: 13.00 – 16.30 u.
Entree: gratis, eventueel vrijwillige bijdrage
‘Zoeken naar de ziel’
Beelden/portretten van Thea Zweerink

Een al langere tijd voort-durende verkenning maakt Thea Zweerink van haar thema.  Ze maakt werk in diverse technieken. Haar portretten zijn tegelijkertijd indrukwekkend en gevoelig. Als er iets om bredere verbeelding vraagt, werkt ze op een projectmatige manier; er ontstaan reeksen van portretten of series figuren die in hun samenhang een bijzondere betekenis krijgen.

Periode: eind november 2021 – eind januari 2022

 

 

 De ruimten van muziek’
Abstracte werken van Wilhelmina Van Beek- Zoutewelle

Licht en donker maken een ruimte zichtbaar en voelbaar; een kunstenaar als Rembrandt wist dit.
Wilhelmina Zoutewelle maakt ook gebruik van licht en donker in haar beeldend werk.
Opgegroeid in een wereld van musici merkte ze dat klanken, ritmes, herhalingen van patronen, in haar innerlijk als een ruimtelijke beleving werken. Dit probeert ze in haar beelden zichtbaar te maken.
Er ontstaan ritmische beelden die zich soms als een partituur laten lezen.

Periode 16 februari t/m 19 maart 2022

 

Leerlingen van het Hondsrug College

De ‘kunstklassen’ HAVO-VWO exposeren hun (examen)werk, dat wordt gemaakt aan de hand van een nog te bepalen thema.

 

Periode: 23 maart 2021 t/m  16 april 2022 

 

 

 

 

Comments are closed.