Het Inspiratieplein

ACTIVITEITEN  van het INSPIRATIEPLEIN

Het INSPIRATIEPLEIN organiseert in opdracht van de kerkenraad van de Grote Kerk activiteiten rondom onderwerpen als ontmoeting, zingeving, cultuur en samenleving. Het brengt mensen bij elkaar door het organiseren van lezingen, interviews, voorstellingen en exposities. Bij deze activiteiten is iedereen van harte welkom, leden van andere gemeenten en geloofsgemeenschappen, kerkleden en niet-kerkleden, gelovig en niet-gelovig.

De activiteiten worden aangekondigd op de website van de Grote Kerk, door vermelding in kerkblad Op Weg, via berichten in de Zondagsbrief, vaak een aankondiging in de Emmer Courant en Zuidenvelder en op posters die in Emmen en omgeving worden verspreid. Wilt u hierover persoonlijk geïnformeerd worden dan kunt u zich via de website van de Grote Kerk abonneren op de nieuwsbrief.

Ook op de website van de Stichting Grote Kerk Cultureel worden de activiteiten van het INSPIRATIEPLEIN vermeld.

Voorzitter: Jans van Niejenhuis, tel 06-1194025

 

Activiteiten Inspiratieplein seizoen 2020 -2021

Dinsdag 22 september 2020    Oecumene lezing met als thema: Hoe kan christelijke theologie bijdragen aan de oplossing van actuele vragen in de kerk, door Mark de Jager, Jonge Theoloog des Vaderlands.
Aanvang: 19.30 uur, Entrée: gratis
Organisatie: Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen
in samenwerking met het INSPIRATIEPLEIN van de Grote Kerk

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.