Het Inspiratieplein

ACTIVITEITEN  van het INSPIRATIEPLEIN

Het INSPIRATIEPLEIN organiseert in opdracht van de kerkenraad van de Grote Kerk activiteiten rondom onderwerpen als ontmoeting, zingeving, cultuur en samenleving. Het brengt mensen bij elkaar door het organiseren van lezingen, interviews, voorstellingen en exposities. Bij deze activiteiten is iedereen van harte welkom, leden van andere gemeenten en geloofsgemeenschappen, kerkleden en niet-kerkleden, gelovig en niet-gelovig.

De activiteiten worden aangekondigd op de website van de Grote Kerk, door vermelding in kerkblad Op Weg, via berichten in de Zondagsbrief, vaak een aankondiging in de Emmer Courant en Zuidenvelder en op posters die in Emmen en omgeving worden verspreid. Wilt u hierover persoonlijk geïnformeerd worden dan kunt u zich via de website van de Grote Kerk abonneren op de nieuwsbrief.

Ook op de website van de Stichting Grote Kerk Cultureel worden de activiteiten van het INSPIRATIEPLEIN vermeld.

Voorzitter: Jans van Niejenhuis, tel 06-1194025

PROGRAMMA 2019

Exposities

– Vanaf 28 november tot eind  januari is er de kerstexpositie ‘Van de redding en de troost’ van de Nijmeegse kunstenaar Bart Drost. Hij heeft deze expositie speciaal voor de Grote Kerk samengesteld.

– Paasexpositie. De paasexpositie zal dit jaar uit twee delen bestaan. Vanaf eind januari poseert de kunstenares Fang Mij. In de laatste weken voor Pasen zal werk te zien zijn van leerlingen tekenen/kunstgeschiedenis uit de bovenbouw van het Hondsrug College.

Voorstellingen

– Op 15 januari is er de voorstelling ‘De vrouw die alles had’ van Odette de Theije. Deze voorstelling gaat in op het thema rouwverwerking.

Lezingen

– Op 13 februari is er de lezing van de jonge theoloog Alain Verheij. Hij bespreekt daarin zijn boek ‘God en ik – wat je als weldenkende 21e -eeuwer kunt leren van de bijbel’.

– Op 18 maart zal Trouwjournalist Robin de Wever een lezing houden met als titel ‘Donald Trump, God en de Waarheid’. Robin de Wever reist in februari weer door Amerika. Zijn lezing zal dus zeer actueel zijn!

– Op 10 april staat de lezing van dr. Kick Bras gepland over het boek ‘Voor het leven’, waarin hij ingaat op de theologie van Dietrich Bonhoeffer.

Gespreksgroepen:

  • Leeskring Merkstenen, het dagboek van Dag Hammerskjöld
  • Gesprekskring Inspiratie van Nu

Informatie: Menso Rappoldt, tel 0591-226144

 

Comments are closed.