Jaarprogramma lezingen en voorstellingen 2023-2024

Lezingen en voorstellingen

 

HET LEF OM OP TE STAAN

De bijbel zonder vrome praatjes
Lezing door Dirk van de Glind

Vele mensen van goede wil hebben zich afgekeerd van het klassiek kerkelijke mens-, gods- en wereldbeeld dat is gevuld metschuld en schaamte, dogmatiek met het opgeheven vingertje en een benepen kijk op het leven. Maar dit pessimisme is niet terug te voeren op de Bijbel. Integendeel: op iedere bladzijde roept die op tot waarachtige menselijkheid met een onvoorwaardelijk geloof in onze menselijke mogelijkheden. Met groot psychologisch inzicht hoe streven naar een zinvol bestaan tot mislukking en ellende kan leiden.
Onder het starre dogmatische stof vandaan staan Bijbelse figuren op als mensen van vlees en bloed die ons uitdagen het leven voluit te leven.

Dirk van de Glind (1959) was docent Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs. Hij was te zien in gesprek met Annemiek Schrijver in De Verwondering.

 Dinsdag 9 april 2024, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

DE WEG

Een indrukwekkend migratieverhaal van een gevierde mezzosopraan en harpisteMuziektheater door Ekaterina Levental (Leks-compagnie)

“Ik ben zó niets op deze aarde… Ik zal er alles aan doen om iemand te mogen worden. ” ‘De Weg’ vertelt het vluchtverhaal van Ekaterina Levental uit de voormalige Sovjet Unie. Een verhaal over afwijzing, verlies, veerkracht en hoop, door de ogen van een tiener. In deze muziektheater-voorstelling neemt zangeres en harpiste Ekaterina Levental ons mee op de weg die zij aflegde.

 

Dinsdag 12 maart 2024, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

ZIEL ZOEKT ZINhoe een crisis tot vernieuwing kan leiden

Lezing door Pauline Weseman (journalist, auteur, religiewetenschapper en biografisch coach)Pauline Weseman maakte meerdere existentiële crises door, zoals toen haar man overleed. Voor Trouw en Volzin sprak zij zinzoekers. Het bleek dat juist door een crisis nieuwe ideeën en vormen van zingeving ontstaan. De mensen kwamen uit bij een – voor hen – verrassend nieuw, doorleefd christendom. Met ruimte voor creativiteit, kunst, poëzie, lichamelijkheid en activisme.

Pauline Weseman neemt ons mee in haar zoektocht: wat helpt mij wanneer het erop aankomt en hoe geef ik daar meer ruimte aan?

Dinsdag 13 februari 2024,19.30 u. Entree € 7,50

 

De geschiedenis van
KLOOSTERORDES IN NEDERLAND
Lezing door Chris Fictoor (componist, dirigent, muziekpedagoog, kerkmusicus en cultuurmanager)Van oudsher lieten monniken zich inspireren door meditatie en vormden zij kloostergemeenschappen in Europa en de wereld. A.h.v. aansprekende beelden en muziek verdiepen we ons in deze geschiedenis. En hoe staat het er nu voor met het kloosterleven in NL en wereldwijd?


Dinsdag 16 januari 2024, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

GELOOF EN WETENSCHAP door de lens van Spinoza
Lezing door Margot Brouwer (Natuur- en sterrenkundige)
Kun je als sterrenkundige nog in God geloven? Dr. Margot Brouwer neemt ons mee in een levenslange worsteling met existentiële vragen. Wat betekent het dat wij uit sterrenstof bestaan? Hoe ga je om met je eigen nietigheid? Kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? Spinoza, filosoof, vader van de Verlichting, werkte 400 jaar geleden al uit hoe wij verbinding, zin, en geluk kunnen vinden in onze eenheid met een eindeloos multiversum dat hij ‘God’ durfde te noemen. In onze tijd kan de driehoeks-verhouding tussen wetenschap, filosofie en zingeving onze blik verwijden van de waanzin van alledag naar de peilloze diepten van ruimte en tijd, en naar wie wij werkelijk zijn.

 Dinsdag 14 november, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

ALS GELD DE SPIL IS

Lezing door Alain Verheij
In zijn boek Geld en Go£d onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met geld omgaan, wat geld met ons doet en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als geld de spil is waar de wereld om draait, kunnen we die spil dan een zwengel de goede kant opgeven? Oude Bijbelverhalen bevatten bruikbare inzichten over geld, want de tijden zijn veranderd, maar de mensen niet.

Alain Verheij (1989) is (twitter)theoloog, schrijver, veelgevraagd spreker en lid van het Theologisch Elftal van dagblad Trouw.

Dinsdag 17 oktober, 19.30 u. Entree: € 7,50

 

EN WIJ DAN?
(Oecumene)lezing door Ruth Peetoom

Theoloog en voorzitter van GGZ Nederland
Samen met de Raad van Kerken Emmen organiseert het Inspiratieplein de jaarlijkse Oecumenelezing. Ruth Peetoom is voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres dat zich onlangs wijdde aan het thema En wij dan?! Vertrouwen als sociale kwestie. Het congres voor organisaties uit het maatschappelijk middenveld, was bedoeld om inspiratie op te doen. Peetoom zal ingaan op het gebrek aan én verlangen naar vertrouwen in de samenleving. Welke invloed heeft het op maatschappelijke organisaties, kerken en ons als individu?

Dinsdag 26 september, 19.30 u.
Entree: gratis (collecte voor Voedselbank Z.O. Drenthe)

Comments are closed.