Wie zijn wij?

We laten u op deze site graag zien wie wij zijn en waar we mee bezig zijn. Op deze pagina alvast een korte presentatie van wat u van ons als geloofsgemeenschap kunt verwachten,  welke onze inspiratiebronnen zijn en hoe we dit met elkaar inhoud en vorm proberen te geven.

We zijn een open geloofsgemeenschap  met een progressief-vrijzinnige signatuur, met veel nadruk op ruimte voor ieders eigen persoonlijke geloofsinbreng, om met elkaar een weg te zoeken tussen ‘tijdgeest en Geest’.
Belangrijk vinden we dat we ons willen laten inspireren, bemoedigen en uitdagen door de bijbelse verhalen, symbolen en rituelen. Tegelijkertijd willen we een open oog en oor hebben voor de betekenis daarbij van cultuur, muziek en kunst.
We willen ons richten op de oeroude waarden ‘goedheid’ en ‘waarheid’, maar niet zonder aandacht voor ‘schoonheid’.
Daarom is er veel geïnvesteerd in de restauratie van ons kerkgebouw en orgel (beide monument), tot een waardige en ademende ruimte voor het vieren van de eredienst, tegelijkertijd een ruimte die kan functioneren als een ideale locatie voor professionele exposities, concerten en symposia.
Mede dankzij de Stichting Grote Kerk Cultureel, medegebruiker van ons kerkgebouw, zijn we een ‘inloopkerk’ geworden, het gehele jaar vier middagen per week geopend, met wisselende exposities en met een stiltehoek waar intensief gebruik van gemaakt wordt.
De geloofsgemeenschap in de Grote Kerk weet zich erfgenaam van de hervormde dorpsgemeente, die zoals de meeste Drentse ‘zand’gemeenten eeuwenlang van vrijzinnige signatuur was.
Nu zijn we een dorpskerk/citykerk (hoe u het wilt noemen) met leden vanuit heel verschillende achtergronden en tradities, van geografisch dichtbij tot van ver. Zij hebben gemeen dat ze voor geloofsruimte kiezen en daarbij niet bang zijn voor de tijdgeest, maar wel uitgedaagd en bemoedigd willen worden door de Geest.
De Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn is aangesloten bij de VVP, de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.

Comments are closed.