Tekst meditaties

Regelmatig worden er meditaties van onze predikant, ds. Menso Rappoldt, en van gastpredikanten gepubliceerd.

U kunt ze op deze pagina downloaden.

                   
 Comments are closed.