Privacyregelement

Privacyreglement  website ‘de Grote Kerk’ (wijkgemeente Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Emmen)

Wijkgemeente Grote Kerk verstrekt via de website www.grotekerkemmen.nl allerlei informatie over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Daarbij horen ook de namen van de contactpersonen voor die activiteiten aangegeven te worden. Wijkgemeente Grote Kerk hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website.

Privacy
Er worden geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van personen op de website gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven.

Foto’s
Foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom de Grote Kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s worden genummerd en bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar webmaster@grotekerkemmen.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Dit privacyreglement is op 7 maart 2012 vastgesteld door de kerkenraad van wijkgemeente Grote Kerk Emmen. 

 

Comments are closed.