Cantorij

De cantorij van de Grote Kerk is een groep van ongeveer twintig mensen met verschillende kerkelijke achtergrond. Regelmatig wordt aan een dienst mee gewerkt. Er worden voornamelijk vierstemmige moderne kerkliederen gezongen, maar ook liedboekliederen ter ondersteuning van de gemeente.

De repetities zijn iedere woensdagavond van zeven tot negen uur in de kerk onder leiding van een enthousiaste vakkundige dirigent. Niet alleen nieuwe liederen worden geoefend, maar er wordt ook gewerkt aan de zangtechniek door middel van stemvorming oefeningen om een goede koorklank te bereiken.

Wie graag zingt is van harte welkom. Informatie en aanmelding bij Ria Boeve, tel. 0591- 62 18 34.

.

 

Comments are closed.