De Grote Kerk heeft onderhoud nodig. Groot onderhoud!

De Grote Kerk heeft grooEmmen grotekerk004[3]t onderhoud nodig. Noodzakelijk onderhoud van het oude gebouw. Er moet nog veel gebeuren en dat alles kost veel geld. De plannen voor de renovatie zijn al lang klaar, maar financieel moeten er nog wat zaken worden geregeld.

De Grote Kerk is samen met haar orgel een monument. Dat houdt o.a. in dat de Monumentenwacht regelmatig langs komt om de bouwkundige onderhoudstoestand te inspecteren.

Al enige tijd is er door Monumentenwacht op gewezen dat er mankementen zijn aan het dak en de dakgoot. Een paar jaar terug kregen we te maken met lekkage en toen dat gerepareerd werd bleek er meer kapot te zijn dan verwacht. In overleg met Monumentenadvies en de onderhoudscommissie van de Protestantse Gemeente Emmen zijn we toen tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn het gehele dak te renoveren.

De renovatie van het dak houdt in dat de pannen er af gaan, de panlatten worden verwijderd, er een zgn. ademende folie wordt gelegd, daarop nieuwe tengel- en panlatten en dan worden de pannen weer teruggelegd. Daarnaast wordt de zinken dakgoot vernieuwd en de pinakels worden opnieuw verguld. Ook wordt het schilderwerk op hoogte meegenomen, de geschilderde boei onder de goot en de stalen ramen.

Om het gehele dak zo’n grote beurt te geven heeft de Grote Kerk niet genoeg geld, we kunnen ongeveer de helft van het dak afmaken. Om gelden te verwerven voor de andere helft hebben we twee professionals ingeschakeld, zij gaan proberen bij verschillende fondsen geld los te krijgen. Daarnaast is het natuurlijk ook fantastisch om bijdragen te ontvangen van de lezers van dit artikel. Als u ons financieel wilt steunen kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL11FVLB0699641322 t.n.v. Protestantse Gemeente Emmen inzake Restauratiefonds Grote Kerk, ovv: “reparatie dak Grote Kerk”. Iedere bijdrage is zeer welkom!

Comments are closed.