De Grote Kerk zoekt verbinding!

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De Grote Kerk  is er voor iedereen. Lid of geen lid, gelovig of niet zo gelovig. Christelijk, niet-christelijk of staand in een andere traditie. Het is een plek in ons dorp, waar u zich altijd welkom mag weten. Een plek waar de Eeuwige zich aan ons verbindt en door ons aan de wereld, waarin wij leven.

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Wij hebben de wereld in bruikleen voor onze kinderen en kinds kinderen. Het is onze taak om er voor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in onze Grote Kerk.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in degeneraties die nog komen.

Voelt u zich verbonden met de Grote Kerk en wilt u de gemeenschap rondom de Grote Kerk steunen?
Maak dan uw bijdrage over op NL 83 RABO 0373 7191 91 t.n.v. wijkkas Grote Kerk

Comments are closed.