Exploitatie gebouw

Onze eeuwenoude Grote Kerk in hartje Emmen is, naast de zondagse erediensten, een goed geoutilleerde ruimte voor activiteiten van velerlei aard. Het gerestaureerde Roelf Meijer-orgel behoeft amper toelichting, de concertvleugel staat er, de akoestiek is dankzij de sfeervolle theatergordijnen uitstekend te regelen en er is een podium voor groepen van elke omvang en adequate geluidsapparatuur is beschikbaar. Met de professionele beamer kunnen tijdens concerten en lezingen beelden worden geprojecteerd. Een dergelijke multimediale presentatie streelt oog en oor tegelijkertijd, soms traditioneel, vaak ook verrassend innovatief.De exploitatie van de Grote Kerk wordt verzorgd door de Stichting Grote Kerk Cultureel.
De Grote Kerk Cultureel heeft een eigen website. Hierop staan de diverse activiteiten, die georganiseerd worden rond de Grote Kerk Emmen.

De link is: http://www.grotekerkcultureel.nl/

Comments are closed.