Herdenking overledenen

In de kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij noemen hun namen en gedenken hen. Bij het noemen van hun naam wordt een kaarsje aangestoken en wordt het kaarsje in de herinneringsschaal gelegd. Dat kan gedaan worden door iemand van de nabestaanden.
De familie krijgt een uitnodiging om naar deze herdenkingsdienst te komen.
Voor een ieder die een geliefde, een familielid een collega, een vriend heeft verloren, is er de mogelijkheid om te gedenken en zijn/haar naam te (laten) noemen.

Comments are closed.