Spreken de activiteiten van de Grote Kerk u aan?

kerkSpreken de activiteiten van de Grote Kerk u aan?
U kunt ze steunen door Gastlid of Sympathisant te worden.
Als Gastlid hecht u er waarde aan deel te zijn van de (kerkelijke)
gemeenschap van de Grote Kerk, maar wilt u geen lid zijn van de
Protestantse Kerk Nederland. U blijft wat u bent: bv Katholiek,
Remonstrant, iets anders of geen lid van een kerkgenootschap.
Als Sympathisant van de Grote Kerk wilt u geen lid zijn, maar wel de
activiteiten van de Grote Kerk steunen. Informatie bij:
Menso Rappoldt (0591-226144) of Gerard Huising (0657993298)

Oecumenelezing in de Grote Kerk

De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen organiseert in samenwerking met wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn de jaarlijkse Oecumenelezing op dinsdag 26 september 2017. De lezing wordt gehouden door Mgr. Ron van den Hout, de nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De lezing begint om 19.30 uur en de toegang is …

lees verder…

Interview met burgemeester Eric van Oosterhout

Op dinsdag 17 oktober komt burgemeester Eric van Oosterhout op verzoek naar de Grote Kerk. Hij wordt dan geïnterviewd door Elze Doelman en Menso Rappoldt. Eric van Oosterhout is dan enkele maanden burgemeester. Een mooi moment om hem nader te leren kennen. Wie is hij? Wat is zijn achtergrond? Wat …

lees verder…

Help de slachtoffers van orkaan Irma!

Rode Kruis opent giro 5125 voor slachtoffers orkaan Irma. Volledig omgewaaide palmbomen, huizen zonder dak, overal puin. Orkaan Irma heeft een ravage van ongekende omvang achtergelaten op de Caribische eilanden. Vooral Sint Maarten heeft de volle laag gehad. Het Rode Kruis opent giro 5125 voor hulp aan de slachtoffers.

lees verder…

Het Kerkelijk Bureau Emmen is verhuisd

De Protestantse Gemeente Emmen heeft per 1 april een nieuw onderkomen voor haar Kerkelijk Bureau. Door de verkoop van de Voorhof in Angelslo was het nodig uit te kijken naar een nieuwe ruimte. En die kantoorruimte is gevonden in een bedrijfspand aan de Hoenderkamp in Emmen. De Hoenderkamp maakt deel uit …

lees verder…

De Grote Kerk zoekt verbinding!

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De Grote Kerk  is er voor …

lees verder…

De Grote Kerk heeft een Facebookpagina!

Via Facebook, maar ook Twitter, de Kerk-app, de zondagsbrief en de website houden we u op de hoogte van uiteenlopende zaken. Nieuwsgebeurtenissen omtrent de Grote Kerk, aankomende evenementen uit de agenda en foto’s zullen verschijnen op deze Facebookpagina. Ga naar: www.facebook.com/degrotekerkemmen Als u een Facebookaccount heeft, kunt u de pagina volgen …

lees verder…